asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dzwl@umb.edu.pl