Adiunkt w Katedrze Nawigacji

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH
W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU:                 05.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT:                          31.08.2021, 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:   01.09.2021

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–          dyplom magistra inżyniera nawigacji,

–          stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport,

–          dyplom morski na poziomie zarządzania w dziale pokładowym wydany zgodnie z postanowieniami prawidła II/2 Konwencji STCW,

–          doświadczenie praktyczne w eksploatacji statkowych urządzeń GNSS i satelitarnych systemów referencyjnych stosowanych w przemyśle przybrzeżnym (offshore)

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

–        CV;

–        kserokopia posiadanych dyplomów;

–        dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia praktycznego w eksploatacji systemów referencyjnych stosowanych w przemyśle przybrzeżnym (offshore), np. potwierdzonego wyciągu pływania.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Nawigacji, Al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, tel. (58) 558 61 36        http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

 

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kn@wn.umg.edu.pl