2 asystent

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Akademia Morska, Wydział Nawigacyjny

MIASTO: Szczecin

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 23.02.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12.09.2022 r.

LINK DO STRONY: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

SŁOWA KLUCZOWE: nawigacja

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

–         ukończone studia II stopnia na kierunku nawigacja

–         dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, pok. 129, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu (091) 48-09-435

 

FORM FOR ADVERTISER

INSTITUTION: Maritime University of Szczecin,  Faculty of Navigation

CITY: Szczecin

POSITION: Assistant

DISCIPLINE: Civil engineering end transport

POSTED: 23.02.2022 r.

DEADLINE FOR APPLICATION: to 12.09.2022 r.

WEBSITE: https://wn.am.szczecin.pl/pl/o-wydziale/praca-na-wydziale/

KEY WORDS: navigation

DESCRIPTION (field of work, expectations, comments):

–          completed second-cycle studies in the field navigation

–          good knowledge of the English, the Polish language

Documents should be submitted to the Dean ̓s office  (room 129) Faculty of Navigation Maritime University of Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin.

The information is provided by phone (091) 48-09-435

Załączniki