Asystent w Katedrze Pielęgniarstwa – na zastępstwo

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem MNiSW
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

–  prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa oraz POZ w języku polskim i angielskim,

–  zaangażowanie w prace dydaktyczne, naukowe i organizacyjne Katedry, Wydziału i Uczelni; dyspozycyjność; udział w przygotowywaniu i realizacji projektów naukowych i/lub dydaktycznych, Konferencji Naukowo-Szkoleniowych.