adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

1. Stopień doktora w dyscyplinie astronomia (z habilitacją lub bez).

2. Znaczącą liczbę publikacji z zakresu astronomii i/lub astrofizyki.

3. Doświadczenie w tematyce badań nad strukturami i procesami ewolucji galaktyk.

4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia obserwacji astronomicznych, analizy oraz interpretacji uzyskanych danych.

5. Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

6. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami i stażystami.

7. Gotowość do prowadzenia zajęć (najczęściej z programowania) na studiach magisterskich z zakresu informatyki stosowanej oraz automatyki i robotyki.

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

9. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Okres zatrudnienia: zatrudnienie na czas nieokreślony.

Planowane zatrudnienie: od 2021-10-01