Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Astronomii
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • astronomia

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata, który obejmie stanowisko adiunkta w Instytucie Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od kandydata wymagane jest znaczące doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie badań środowiska kosmicznego, w szczególności na orbicie okołoziemskiej oraz technologii satelitarnych z uwzględnieniem badań degradacji materiałów w warunkach kosmicznych

Nasze wymagania

 • doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie badań środowiska kosmicznego, w szczególności na orbicie okołoziemskiej oraz technologii satelitarnych z uwzględnieniem badań degradacji materiałów w warunkach kosmicznych
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych
 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie astronomia lub w dyscyplinie nauki fizyczne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Mile widziane

 • potwierdzone doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim.

Zakres obowiązków

 • realizacja pensum dydaktycznego oraz inne prace związane z procesem dydaktycznym, kształceniem i wychowywaniem studentów
 • przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów
 • prowadzenie badań naukowych zgodnie z przynależnością do danej dyscypliny naukowej i planem badań
 • prowadzenie lub udział w seminariach naukowych i doktorskich
 • aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe
 • udział w organizowaniu konferencji, sympozjów, warsztatów
 • udział w konferencjach i seminariach związanych z wykonywaną pracą, udział w szkoleniach służących podnoszeniu swoich umiejętności dydaktycznych i naukowych, organizacja i udział w warsztatach służących wymianie doświadczeń i samodoskonaleniu;

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys oraz kwestionariusz osobowy
 • Odpis dyplomu nadania stopnia doktora
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego oraz organizacyjnego
 • Inne informacje lub dokumenty które kandydat uważa za wskazane