profesor uczelni – 2 stanowskia

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

szczegóły w załączeniu

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kgajoszek@agh.edu.pl