asystent (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kae@sgh.waw.pl