Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Łódzka
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Wymagania dydaktyczne, naukowe i zawodowe:
– stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna;
– doświadczenie w zakresie prowadzenia prac naukowych i badawczych z zakresu hydrauliki siłowej i układów napędowych;
– co najmniej 5-letnie doświadczenie związanie z realizacją projektów we współpracy z przemysłem;
– udokumentowane staże naukowe, stypendia /w tym zagraniczne/, nagrody i wyróżnienia, dorobek dydaktyczny i naukowy, projekty badawcze;
– doświadczenie i zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim;
– udokumentowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami;
– minimum 3 publikacje z aktualnej listy czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki w ostatnich 5 latach;
– znajomość programu Simcenter Amesim (certyfikat lub oświadczenie);
– doświadczenie w obsłudze aparatury laboratoryjnej i urządzeń hydrauliki siłowej (stacje hydrauliczne, sterowanie elektrozaworów, przepływomierze);
– doświadczenie w badaniach innowacyjnych układów napędowych pojazdów, w tym z bezstopniowym przeniesieniem napędu.

Wymagane dokumenty przy składaniu oferty o zatrudnienie:
– podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Politechniki Łódzkiej
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– odpisy wszystkich dyplomów
– dorobek naukowy
– oświadczenie kandydata, że Politechnika Łódzka będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Wszystkie dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: elzbieta.wasylkowska@p.lodz.pl