1 asystent

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

1.  Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku inżynieria rolnicza, inżynieria        mechaniczna lub pokrewnym, lub stopnia naukowego doktora w obszarze nauk rolniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych.

2.  Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

3.  Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych.

4.  Biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inzynieria@up.poznan.pl