1 asystent

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

1.  Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku inżynieria rolnicza, inżynieria        mechaniczna lub pokrewnym, lub stopnia naukowego doktora w obszarze nauk rolniczych lub nauk inżynieryjno-technicznych.

2.  Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.

3.  Posiadanie predyspozycji do pracy w zespołach naukowych.

4.  Biegła znajomość języka angielskiego.

Załączniki