Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07)
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: WROCŁAW
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej (K58W10D07) poszukuje kandydata na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w zakresie dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna posiadającego umiejętności w obszarze projektowania implantów oraz urządzeń wspomagających operacje chirurgiczne lub rehabilitację narządu ruchu, posługiwania się komputerowymi narzędziami wspomagającymi proces projektowania, w tym projektowania 3D oraz obliczeń MES.

    Osoba na stanowisku asystenta odpowiedzialna będzie za kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych we wskazanej dyscyplinie i specjalności, pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych. 

Załączniki