Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Łódzki
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Biofizyki Ogólnej

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych

INSTYTUCJA: Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 29.10.2021r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.11.2021r

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: barbara.klajnert@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biofizyka, nanomedycyna, terapia fotodynamiczna, dendrymery

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać:

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; w dyscyplinie nauki biologiczne, uznawany w Polsce;
umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach;
kompetencje w prowadzeniu badań naukowych z zakresu biofizyki i nanomedycyny;
 doświadczenie w zastosowaniu metod biofizycznych do charakteryzowania nanocząstek, doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych;
znajomość zagadnień dotyczących terapii fotodynamicznej i biomedycznych badań dotyczących dendrymerów;
300 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN lub patentów, w tym w co najmniej jednej publikacji
≥ 100 pkt. MEiN w roli pierwszego autora albo autora korespondującego;
doświadczenie w zakresie nauczania akademickiego;
umiejętności organizacyjne;
bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego;
doświadczenie w prowadzeniu lub realizacji w charakterze kierownika bądź wykonawcy projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Od kandydata oczekuje się umiejętności pracy w zespole oraz samodzielności.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego – w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (https://www.uni.lodz.pl/kariera), życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.), kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora, klauzulę RODO dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego (https://www.uni.lodz.pl/kariera).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 06.12.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na barbara.klajnert@biol.uni.lodz.pl