ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII

Wydział Farmaceutyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

 

ASYSTENT W KATEDRZE I ZAKŁADZIE BROMATOLOGII

grupa pracowników badawczo – dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl