kierownik Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

konkurs na powierzenie funkcji kierownika