adiunkt

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Psychologii Emocji i Osobowości w Instytucie Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie : https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,adiunkt,111275.chtm

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na psychologia@hektor.umcs.lublin.pl