adiunkt

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Wydział Anglistyki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literatury Angielskiej i Lingwistyki Literackiej na Wydziału Anglistyki. Zakres obowiązków obejmuje aktywność badawczą/naukową, obciążenia dydaktyczne (pensum 210 godzin rocznie) oraz obowiązki organizacyjne (np. praca w komisjach rekrutacyjnych, opieka nad studentami, kołami naukowymi).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anglistyka@wa.amu.edu.pl