adiunkt

Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Cytobiochemii
Uniwersytet Łódzki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Katedra Cytobiochemii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

zatrudni adiunkta w grupie pracowników badawczych

INSTYTUCJA: Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczych

WYMIAR GODZINOWY: pełen etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 09.05. 2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2022

LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: anna.krzeslak@biol.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: biochemia, biologia molekularna,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria, i posiadać uznawany w Polsce stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych;
doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności znajomość nowoczesnych technik z zakresu biochemii i biologii molekularnej;
doświadczenia w pracy z wykorzystaniem hodowli komórkowych oraz modeli zwierzęcych (badania in vivo);
umiejętność analizy danych przy pomocy narzędzi matematyczno-statystycznych;
biegłą znajomość języka angielskiego;
doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków pozyskanych samodzielnie w charakterze kierownika w ramach konkursów na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym;
doświadczenie w pracy badawczej w jednostce naukowej poza granicą Polski przez co najmniej 12 miesięcy;
osiągnięcia w postaci artykułów opublikowanych w ostatnich 5 latach (2018-2022) w renomowanych czasopismach z listy JCR (minimum 1000 pkt. z publikacji ≥ 100 pkt. MEiN), w tym co najmniej trzech publikacji ≥ 140 pkt MEiN w roli pierwszego autora lub autora korespondującego.
 Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

·        podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;

·        Kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia https://www.uni.lodz.pl/kariera;

·        Życiorys;

·        Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich;

·        Odpis dyplomu doktorskiego;

·        Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji naukowych;

·        Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy;

·        Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy (Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.06.2022

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.krzeslak@biol.uni.lodz.pl