1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

OPIS: W ramach zatrudnienia pracownik będzie zobowiązany do realizacji badań naukowych w ramach Instytutu Nauk Biologicznych UKSW. Prowadzić też będzie zajęcia dydaktyczne z wybranych przedmiotów z zakresu botaniki ogólnej, botaniki systematycznej, zbiorowisk roślinnych, metod molekularnych w biologii, metod statystycznych w biologii, bioróżnorodności. Atutem przy rozstrzyganiu konkursu będzie znajomość zagadnień związanych z ekologią, taksonomią i filogenezą roślin naczyniowych, oraz analizami molekularnymi. Wymagane jest także doświadczenie publikacyjne i dydaktyczne w kształceniu studentów.

Wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Mile widziana będzie biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; doświadczenie w aplikowaniu i kierowaniu projektami badawczymi, oraz doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej na uczelni.

PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA: od 01.10.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na k.szydlowska@uksw.edu.pl