asystent

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych
  • technologia żywności i żywienia

Opis stanowiska

posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej z tytułem magistra lub magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka lub chemii, lub biologii, lub biotechnologii lub pokrewnych;

Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie technologii lub chemii żywności, doświadczenie w zakresie stosowania technik chromatograficznych, spektrofluorymetrii i dynamicznego rozpraszania światła oraz metod immunochemicznych;

znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowywanie publikacji naukowych, predyspozycje do pracy dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej.

Załączniki