Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO ADIUNKTA W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 28.09.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.01.2023 do godz. 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.01.2023

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        wykształcenie wyższe na kierunku Matematyka (poziom magister),

–        stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych,

–        dobra znajomość języka angielskiego,

–        co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy dydaktycznej, w tym prowadzeniu wykładów i ćwiczeń, na wyższych uczelniach,

–        dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport będzie dodatkowym atutem,

–        dodatkowym atutem będzie też znajomość podstaw teorii niezawodności i bezpieczeństwa oraz teorii ryzyka systemów technicznych, a w szczególności systemów transportowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–        CV,

–        wykaz osiągnięć naukowych,

–        kserokopia posiadanych dyplomów oraz certyfikatów,

–        oświadczenia wraz z wykazem doświadczenia dydaktycznego i/lub praktycznego.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Matematyki, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. +48 58 55 86 233, e-mail: km@wn.umg.edu.pl

 

 

 

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA, POLAND

POSITION: ASSISTANT PROFESSOR IN THE GROUP OF RESEARCH AND TEACHING EMPLOYEES

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING AND TRANSPORT

POSTED: 28.09.2022

EXPIRES: 16.01.2023, 2:00 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: Mathematics, Civil Engineering and Transport, Maritime Transport, Logistics, Reliability and Safety, Transport Systems.

DESCRIPTION (field, expectations, comments)

THE RESEARCH ASSISTANT CANDIDATE SHOULD HAVE:

–        higher education in Mathematics (master’s level),

–        PhD in the field of engineering and technical science,

–        good knowledge of English,

–        at least 3 years of experience in lecturing at universities,

–        scientific and publishing achievements in the discipline of civil engineering and transport will be an additional advantage,

–        basic knowledge of reliability and safety theory as well as the risk theory of technical systems, in particular transport systems, will be an additional advantage.

APPLYING CANDIDATES ARE ASKED TO PREPARE:

–        an application for employment addressed to the Rector of Gdynia Maritime University;

–        CV;

–        list of scientific achievements;

–        photocopy of the diplomas and certificates held;

–        statements with a list of teaching and/or practical experience.

 

Załączniki