Adiunkt w grupie pracowników badawczych

  • Miejsce: Łódź
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

 

1.      Wymagania stawiane kandydatowi:

Posiadanie stopnia naukowego doktora (nie dłużej niż 7 lat) w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa, nauki fizyczne, nauki chemiczne, lub pokrewnej.

 

Oczekiwane umiejętności obejmują:

·         Doświadczenie badawcze w zakresie inżynierii materiałowej/chemii materiałów, organicznej optoelektroniki oraz/lub spektroskopii optycznej materiałów funkcjonalnych,

·         Ekspertyza w zakresie badań eksperymentalnych: techniki spektroskopowe (absorpcja i fotoluminescencja w zakresie UV-Vis, spektroskopia IR i Ramana), oraz metody badań morfologii i struktury (SEM, TEM, AFM i mikroskopie ze skanującą sondą),

·         Doświadczenie w organicznej (opto)elektronice, tj. w wytwarzaniu i testowaniu urządzeń cienkowarstwowych (np. organiczne tranzystory z efektem polowym (OFET), organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED), itp.). Doświadczenie w prowadzeniu pomiarów elektrycznych i analizie danych,

·         Wiedza z zakresu spektroskopii chiraloptycznej (elektronowy dichroizm kołowy) lub zaawansowanych metod wytwarzania cienkich warstw (np. metody drukarskie lub metody przesuwnego menisku) będzie dodatkowym atutem.

 

2.      Warunki pracy:

• Wynagrodzenie miesięczne brutto ~8300 zł (plus 13 pensja),

• Stanowisko na pełen etat,

• Data rozpoczęcia: 2.01.2023 r. lub najbliższa możliwa,

• Kontrakt do końca 2023 roku (z warunkowym odnowieniem do września 2025 r.),

• Pełne publiczne ubezpieczenie zdrowotne,

• Możliwości rozwoju zawodowego: Praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole, dostęp do infrastruktury badawczej. Podczas realizacji projektu istnieje możliwość odbycia stażu u jednego z partnerów zagracznicznych.

 

3. Opis przewidywanego zakresu zadań i obowiązków:

To stanowisko będzie obejmowało projekt badawczy dotyczący funkcjonalnych materiałów na bazie polimerów supramolekularnych. Kluczowym aspektem będzie opracowanie metody ich zorientowanej depozycji i poznania relacji struktura-właściwości.

 

4.      Wykaz wymaganych dokumentów:

• Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Politechniki Łódzkiej;

• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

• Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;

• Odpisy/kopie dyplomów;

• List motywacyjny;

• CV (maksymalnie 3 strony) zawierające: wykaz publikacji i najważniejszych prezentacji konferencyjnych, informacje nt. doświadczenia w realizacji grantów badawczych oraz aktywności w ich zdobywaniu, dane kontaktowe do dwóch osób mogących wystawić rekomendacje oraz listę innych kluczowych osiągnięć.

 

5. Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną do 15. grudnia 2022 r. W e-mailu należy zamieścić temat – ,,POST DOCTORAL RESEARCHER in Functional Supramolecular Polymers”.

 

6. Dokumenty należy przesłać do dr inż. Piotra Ślęczkowskiego (Junior Principal Investigator w ICRI-BioM) na adres e-mail: piotr.sleczkowski@p.lodz.pl

 

7. Przewidywany termin ogłoszenia decyzji: 19 grudnia 2022 r.

8.  ICRI-BioM to Międzynarodowa Agenda Badawcza, powołana w ramach Politechniki Łódzkiej w ramach Programu MAB PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Max Planck Institute for Polymer Research w Mainz. Ma na celu stworzenie doskonałej jednostki naukowej, która skupia się na łączeniu chemii polimerów z inżynierią biosystemów molekularnych eksperymentalnie i przy pomocy nauk obliczeniowych. Oczekuje się, że współpraca i synergia między tymi grupami, lokalnym środowiskiem naukowym oraz współpraca międzynarodowa doprowadzą do przełomowych badań w naukach podstawowych i stosowanych.

Załączniki