1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Miejsce: Toruń
  • Forma zatrudnienia:
  • Wynagrodzenie: 3800 żł brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Słowa kluczowe:
synteza organiczna, ligandy heterocykliczne, związki makrocykliczne, kaliksareny
Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Poszukujemy chemika z doktoratem do prowadzenia prac w głównej mierze syntetycznych w ramach realizacji projektu badawczego SONATA BIS: „Rola oddziaływań niekowalencyjnych w organizacji układów supramolekularnych i fenomen transformacji strukturalnych w monokryształach” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
Kandydat powinien być entuzjastycznie nastawiony do pracy eksperymentalnej i wykazywać się w niej dużą niezależnością. Praca będzie obejmowała syntezę różnego typu związków organicznych (przykładowo heterocyklicznych ligandów, związków makrocykliczych) niezbędnych do dalszych badań.

Wymagania:
– stopień naukowy doktora, preferowana specjalizacja – chemia organiczna
– dobra znajomość technik oczyszczania oraz charakterystyki związków (NMR – roztwór, HPLC, MS, IR, analiza elementarna, etc.)
– umiejętność prowadzenia prac w atmosferze gazu obojętnego (linia Schlenka)
– dobra znajomość języka angielskiego, oraz doświadczenie w przygotowywaniu artykułów naukowych
– umiejętność pracy w grupie

Warunki zatrudnienia:
– okres zatrudnienia 12 miesięcy
– umowa o pracę na stanowisku asystenta naukowego

Zainteresowani powinni przesłać (1) list motywacyjny, (2) CV z listą opublikowanych prac, oraz (3) dane kontaktowe dwóch osób które mogłyby wystawić referencje do kierownika realizowanego projektu dr hab. Liliany Dobrzańskiej, prof. UMK – e-mail: lianger@umk.pl
Aplikacje będą zbierane do dnia 30 grudnia 2022, a rozpoczęcie pracy planowane jest
na 1 lutego 2023.

Konkurs numer 06-WCh-1110.2.2022
Wymagane dokumenty:
– podanie
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
– życiorys zawodowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– odpis dyplomu doktorskiego
– wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
– oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)

 
 
Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemii UMK w Toruniu, ul. Gagarina 7 pokój 2. (lub na adres lianger@umk.pl) w terminie do dnia 30.12.2022 do godz. 15.00.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.01.2023.
Planowane zatrudnienie od dnia 1.02.2023.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.