adiunkt dydaktyczny

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
  • Miejsce: Radom
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

Wymagania: 

·        posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk  medycznych;

·        specjalizacja z zakresu chirurgii dziecięcej;

·        posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;

·        doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym;

·        znajomość języka angielskiego.

Załączniki