Adiunkt w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w ramach realizacji projektu NCN OPUS 20 pt. „Czy to fejk? Jak znaczenie, uwaga i emocje kształtują postrzeganą prawdziwość zdjęć dziennikarskich” w Zakładzie Psychofizjologii w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

Posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (kognitywistyka, neurobiologia, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko asystenta naukowego (t.j. luty 2023);
Posiada doświadczenie w planowaniu i/lub prowadzeniu badań i/lub brał(a) udział w projektach badawczych z zakresu eye-trackingu i/lub psychofizjologii;
Jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index;
Jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych;
Ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. SPSS, R);
Posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
Ma umiejętność programowania pozwalającą na pisanie procedur badawczych (znajomość języka Python lub Matlab będzie atutem);
Doświadczenie z modelami Machine Learning i Deep Learning (np. Pytorch, Tensorflow) będzie atutem;
Doświadczenie w zarządzaniu projektem badawczym i/lub zespołem badawczym będzie atutem.
Zakres obowiązków /Opis zadań:

organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu, w tym organizacja pracy zespołu badawczego,
przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych,
prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach,
wstępna obróbka surowych danych z użyciem dedykowanego oprogramowania,
przeprowadzanie analiz statystycznych,
interpretacja wyników,
przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. dziennie (okresowo możliwość pracy zdalnej).
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Załączniki