asystent

Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa Średniowiecznego w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Załączniki