Wykładowca stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Malarstwa
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Stanowisko Wykładowcy na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie w Katedrze Problemów Plastycznych w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego.

Nasze wymagania

 • posiadanie kwalifikacji określonych w Ustawie i Statucie ASP w Warszawie
 • posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra sztuki lub równorzędnego
 • preferowany dyplom z malarstwa ściennego
 • znajomość technologii i technik malarstwa ściennego
 • umiejętność wykonywania mozaiki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • zgłoszenie udziału w konkursie
 • życiorys
 • dokumenty poświadczające uzyskanie tytułów/stopni/wymaganych kwalifikacji
 • kwestionariusz osobowy z fotografią
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki