Asystent – grupa dydaktyczna

Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
Politechnika Świętokrzyska
  • Miejsce: Kielce
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych
w zakresie: mechaniki płynów, hydrauliki, hydrologii, inżynierii wodnej, kosztorysowania itd.

Kandydat powinien:

·      posiadać tytuł magistra inżyniera na kierunku inżynieria środowiska lub pokrewnych kierunkach technicznych,

·      wykazywać predyspozycje do pracy dydaktycznej i naukowej,

·      posługiwać się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 (nie jest wymagany formalny certyfikat).