Asystent w Zakładzie Rolnictwa

Wydział Nauk Technicznych
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
  • Miejsce: Biała Podlaska
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk rolniczych

Opis stanowiska

Warunki konkursu:

1.       Tytuł zawodowy magister lub magister inżynier w dyscyplinie rolnictwo, ogrodnictwo lub pokrewny.

2.       Biegła znajomość (w mowie i piśmie) języka polskiego.

3.       Gotowość do zatrudnienia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II jako podstawowym miejscu pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

1.       Doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

2.       Doświadczenia praktycznego w obszarze rolnictwa i ogrodnictwa lub pokrewnego zdobytego poza uczelnią wyższą.

3.       Znajomości zagadnień związanych z produkcją roślinną.

4.       Znajomości zagadnień z zakresu ochrony i nawożenia roślin, ochrony środowiska przyrodniczego.

5.       Znajomości języka angielskiego lub innego języka nowożytnego.

6.       Dyspozycyjności uczestniczenia w pracach organizacyjnych i dydaktycznych Uczelni.

7.       Umiejętności pracy zespołowej.

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.       Podanie o zatrudnienie.

2.       Życiorys zawodowy.

3.       Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe.

4.       Wykaz publikacji.

5.       Oświadczenie stwierdzające że Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II będzie podstawowym miejscem pracy.*

6.       Oświadczenie kandydata że spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)*

7.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

*druki oświadczeń dostępne na stronie:  http://bip.akademiabialska.pl/artykuly/158/druki-do-pobrania-konkurs-rekrutacja

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres Uczelni: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 95/97 – Kancelaria, w zaklejonej kopercie A4  z napisem „Konkurs
nr ZR/01/2023” lub na adres e-mail: kancelaria@akademiabialska.pl w  tytule „Dokumenty aplikacyjne – Konkurs nr ZR/01/2023”  w terminie do 30.06.2023 roku.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w miesiącu lipcu 2023 roku.

 

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się jedynie  z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, z którymi nie zostanie podpisana umowa o pracę zostaną zniszczone. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej zgodnie z art. 119 pkt. 3 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 tj.)

Załączniki