Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Agrobioinżynierii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Asystent badawczo-dydaktyczny odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii oraz opcjonalnie w razie konieczności na innych kierunkach realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownictwem jednostki. Asystent zobowiązany będzie również do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Nasze wymagania

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku rolnictwo z wynikiem co najmniej dobrym,
 • Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej

Mile widziane

 • Zainteresowania naukowe w zakresie roślin zbożowych udokumentowane dorobkiem (np. udział w konferencjach/sympozjach, publikacja naukowa, praca dyplomowa)
 • Nienaganna postawa etyczno-moralna
 • Umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • Pracownicy badawczo-dydaktyczni całość swojego czasu pracy poświęcają w częściach zadaniom dydaktycznym (60%), zadaniom badawczym (30%) i zadaniom organizacyjnym (10%).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii
  ul. Akademicka 13/ 368
  20- 950 Lublin