asystent badawczy

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, praca dodatkowa lub tymczasowa
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Konkurs na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej do pracy w projekcie ERC LUX-INVENTA.

Załączniki