Wykładowca przedmiotu: Robotyka

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia:
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Warunki konkursu:
– posiadanie co najmniej tytułu magistra w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych
– doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
– mile widziany dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych nauk ścisłych i przyrodniczych
– znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty:
– CV
– spis publikacji naukowych
– odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów
– dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe

Oferujemy:
– atrakcyjne wynagrodzenie
– możliwość udziału w projektach badawczych współfinansowanych przez Unię Europejską
– pracę w twórczym środowisku
– możliwość rozwoju zawodowego

Zachęcamy do aplikowania zwłaszcza doktorantów po ocenie śródokresowej oraz młodych badaczy po doktoracie, chcących związać swoją przyszłość z pracą akademicką.

Miejsce składania dokumentów:
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej „Horyzont”
ul. ks. Marcina Lutra 4
54-239 Wrocław
lub e-mail: praca@horyzont.eu

Prosimy o dołączenie następującej formuły:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Załączniki