Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych – prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i innych kierunkach studiów

Nasze wymagania

 •  tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologii
 •  doświadczenie w szkolnictwie wyższym w pracy dydaktycznej w zakresie psychologii
 •  doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym w zawodzie psychologa

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychologii na kierunku Psychologia i innych kierunkach studiów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 •  podanie do JM Rektora JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 •  życiorys zawodowy (CV)
 •  syntetyczny opis osiągnięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych
 •  inne dokumenty potwierdzające dorobek naukowy lub kwalifikacje zawodowe kandydata, w tym doświadczenie w pracy poza szkolnictwem wyższym
 •  odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra oraz tytułu doktora
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 •  oświadczenie o niekaralności
 •  kopie świadectw pracy

Załączniki