Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Fizyki Atomowej i Molekularnej Instytutu Fizyki Doświadczalnej

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub nauk technicznych i spełniać warunki przewidziane w ustawie dla osób zatrudnianych na stanowisku adiunkta.
 • Kwalifikacje i udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie kursu podstawowego studiów stacjonarnych, uniwersyteckich z zakresu fizyki.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych w tych językach.
 • W przypadku osób, których językiem ojczystym nie jest polski, wymagane jest przedstawienie świadectwa jego znajomości w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Mile widziane

 • Atutem Kandydata będzie wiedza i udokumentowany dorobek naukowy za okres ostatnich 6 lat w zakresie: znajomości urządzeń wykorzystujących techniki spektroskopii absorbcyjnej i fluorescencji; spektroskopii złożonych układów molekularnych o znaczeniu biologicznym i medycznym; zastosowania materiałów używanych jako nośniki leków lub potencjalne opatrunki o oczekiwanych właściwościach; znajomość popularnych języków programowania.
 • Oczekuje się od kandydata zaangażowania w przygotowaniach projektów naukowych i poszukiwaniach źródeł ich finansowania (składanie wniosków o granty naukowe).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I-III stopnia na kierunkach: fizyka i pokrewne w wymiarze 210 godzin/rok akademicki.
 • Prowadzenie badań w dyscyplinie nauk fizycznych.
 • Aktywny udział w krajowych/zagranicznych projektach naukowych i grantach.
 • Wnioskowanie o indywidualne/grupowe granty badawcze.
 • Realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Oferujemy

 • Umowa o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr).
 • Kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych lub technicznych.
 • Informację o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 • Oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego.
 • Prosimy o umieszczenie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko ……………………….. w …………………………. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Załączniki