Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w gr. badawczo-dydaktycznej 1 etat w:
w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
Katedry Gerontologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe – absolwent kierunku Dietetyka studia II stopnia, stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
 • posiada aktywność naukową, potwierdzoną m.in. opublikowaniem jako pierwszy autor oryginalnych prac w czasopismach naukowych, w szczególności w ostatnim roku
 • posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego - język angielski na poziomie C1
 • posiada predyspozycje do prowadzenia zajęć ze studentami
 • posiada umiejętność współpracy w zespole badawczym
 • charakteryzuje się inicjatywą i kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów badawczych
 • wspomaga pracę starszych naukowców
 • znajomość MS Office

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów realizowanych przez Zakład
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć
 • czynne angażowanie się w modyfikację programów dydaktycznych
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz Zakładu
 • czynne uczestniczenie w działalności naukowej Jednostki – doświadczenie w pracy naukowej z udokumentowanym dorobkiem oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej itp

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem
 • wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych
 • skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie, deklaracja o konieczności ukończenia szkolenia z zakresu metodyki nauczania

Załączniki