Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

__________________________________________________________________________________________________
CM.111.77.2023 Częstochowa 20.09.2023.r
DZIEKAN
COLLEGIUM MEDICUM IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO
UNIWERSYTETU JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
ogłasza
KONKURS
na stanowisko adiunkta w grupie stanowisk badawczo- dydaktycznych w Katedrze Nauk o
Zdrowiu i Fizjoterapii w ramach umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu.
Stanowisko do objęcia od października 2023 r.

Nasze wymagania

 • posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu nauk biologicznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk medycznych lub nauk o zdrowiu
 • posiadanie stopnia naukowego doktora
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w dydaktyce z zakresu szkoły wyższej;
 • posiadanie ukończonych kursów doskonalenia zawodowego
 • posiadanie dorobku naukowego wycenianego powyżej 60 IF

Zakres obowiązków

 • Działalnoćś badawczo-dydaktyczna w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektor (w treści należy podać numer konkursu)
 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączniku nr 3)
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego
 • wykaz osiągnięć naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych lub organizacyjnych (wg wzoru w załączniku nr 4)
 • oświadczenie, że UJD będzie stanowić podstawowe miejsce pracy z dniem zatrudnienia (wg wzoru w załączniku nr 5
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (wg wzoru w załączniku nr 6)
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (wg wzoru w załączniku nr 7)
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności (wg wzoru w załączniku nr 8)
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (wg wzoru w załączniku nr 9
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji dydaktycznych lub naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki