Wykładowca stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: wykłady online
 • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło, samozatrudnienie (B2B)
 • Wynagrodzenie: 400-450 zł/h zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-18 lat w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego z SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Uniwersytet Młodzieżowy jest pionierem w obszarze edukacji na poziomie akademickim skierowanej do młodzieży. Jesteśmy ośrodkiem, który skupia wybitne grono wykładowców akademickich – z polskich i zagranicznych uczelni, uznane autorytety i praktyków w swoich dziedzinach.

Nasze wymagania

 • posiadania co najmniej stopnia magistra lub równorzędnego
 • posiadanie predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej

Mile widziane

 • posiadanie przynajmniej 2-letniego stażu jako wykładowca akademicki

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla osób w wieku 15-18 lat (poziom akademicki)

Oferujemy

 • atrakcyjne wyngrodzenie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV