Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Nawigacyjny
Politechnika Morska w Szczecinie
  • Miejsce: Szczecin
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

I1. ukończone studia II stopnia na kierunku Nawigacja
2. dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

Nasze wymagania

  • ukończone studia II stopnia na kierunku Nawigacja, dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

Zakres obowiązków

  • prowadzenie zajęć ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie, CV i kwestionariusz osobowy, 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub uwierzytelnione kopie (do wglądu), 3. informacje o przebiegu pracy zawodowej,
  • 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy na ww. stanowisku, 5. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach, 6. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.