Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Dyrektor Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko stażysty podoktorskiego (adiunkta) w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł projektu: Biologiczny kod węzłów – identyfikacja wzorów węzłów w biomolekułach za pomocą podejścia AI

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. ucz

Numer konkursu: CeNT-55-2023

Po więcej informacji zapraszamy na:
https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/2529/datafile/pdf

Nasze wymagania

 • Idealny kandydat powinien mieć doktorat z biofizyki/chemii albo nauk biologicznych, w zależności od zainteresowań udokumentowane doświadczenie w oczyszczaniu białek, przyszykowaniu białek do badań krystalograficznych oraz opracowaniu danych z badań X-ray
 • Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 5 lata przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
 • Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Zakres obowiązków

 • Rolą kandydata będzie wykorzystanie najnowocześniejszych metod biologii strukturalnej do zaprojektowania białka o nowym foldzie i nietrywialnej topologii.
 • Kandydat będzie odpowiedzialny za ekspresję, oczyszczanie i przygotowanie białek do badań X-ray lub Cyro-EM. Przeprowadzanie testów aktywności lub innych badań w celu wykazania, że nowe białko może się fałdować i pełnić funkcję biologiczną

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • List motywacyjny
 • Aktualny życiorys
 • Kopia dyplomu doktorskiego lub innego dokumentu potwierdzającego, że kandydat uzyska stopień doktora najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie
 • Dwa listy rekomendacyjne
 • Podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • Podpisane oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów, zawarte w następujących dokumentach: Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 Par. 126 Statutu UW Uchwała nr 443 z 26 czerwca 2019

Załączniki