Asystent / adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina/dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne – psychologia rozwojowa, psychologia wychowawcza;
 • • minimum tytuł zawodowy magistra
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii
 • • zainteresowania badawcze w obszarze psychologii edukacji, psychologii rozwoju bądź wychowania;
 • • artykuły lub rozdziały w monografiach naukowych (opublikowane lub złożone do druku), redakcja monografii naukowych z zakresu psychologii;
 • • realizacja zadań organizacyjnych zgodnie z potrzebami Zakładu
 • • mile widziane doświadczenie w pracy warsztatowej z osobami w wieku średniej i późnej dorosłości
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • Wysoka motywacja osiągnieć,
 • umiejętności komunikacyjne
 • kreatywność.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań naukowych
 • • publikowanie artykułów w krajowych i międzynarodowych czasopismach
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z obszaru psychoedukacji, psychologii rozwojowej, diagnozy i wspierania rozwoju człowieka;
 • • przygotowanie i składanie wniosków grantowych
 • • aktywność w zakresie działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Psychologii

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr i/lub dr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki