Wykładowca stanowisko dydaktyczne

Instytut Nauk Medycznych
Uniwersytet Zielonogórski
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • Kandydat powinien ukończyć 6-letnie studia medyczne na kierunku lekarskim
 • Co najmniej roczne doświadczenie dydaktyczne.
 • Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego
 • Co najmniej roczne doświadczenie pracy na oddziale transplantologii
 • Posiadać specjalizację bądź być w trakcie specjalizacji z Hematologii

Mile widziane

 • Studia podyplomowe z kierunku przygotowania pedagogicznego

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarskim.
 • Opracowywanie materiałów dydaktycznych
 • Przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów. .
 • Czynny udział w konferencjach polskich i międzynarodowych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy.
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji w/w specjalności
 • Informacja o działalności dydaktycznej.