Menedżer Kierunku Psychologia stanowisko dydaktyczne

hr-rekrutacja@wsb.gda.pl
Wyższa Szkoła Bankowa
 • Miejsce: Gdańsk/Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uczelnie WSB Merito (wcześniej Wyższe Szkoły Bankowe)  to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.Wspieramy rozwój naszych pracowników, oferując różnorodne szkolenia i pracę przy ambitnych projektach. Razem tworzymy miejsce, w którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, a pracownicy wartościowe doświadczenie.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe z obszaru psychologii
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • doświadczenie w realizacji projektów
 • doświadczenie w zakresie opracowania programów studiów i specjalności, planowania i obsady zajęć
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na studiach wyższych
 • język angielski w stopniu komunikatywnym
 • dobra znajomość Microsoft 365

Zakres obowiązków

 • pozyskiwanie nowych dydaktyków na kierunek,
 • zarządzanie i obsada kadry dydaktycznej kierunku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • organizowanie spotkań zespołów dydaktycznych
 • pozyskiwanie partnerów biznesowych dla kierunku,
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • współpraca w zakresie wspomagania realizacji praktyk i staży na kierunkach,
 • przygotowywanie dokumentu o wymaganym zakresie praktyk na danym kierunku,
 • współpraca przy pozyskiwaniu studentów do realizowanych projektów,
 • konsultacja merytoryczna pisanych projektów dotyczących określonych kierunków kształcenia,
 • przygotowywanie materiałów wsadowych dla Działu Grantów,
 • planowanie budżetu menedżerskiego i kosztów kierunkowych w zakresie laboratoriów specjalistycznych dla kierunków oraz wynajmowania sal poza Kampusem,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby akredytacji kierunku,
 • konsultowanie programów kształcenia i siatek programowych,
 • przygotowywanie odpowiednich informacji i zestawień dotyczących kierunku
 • przygotowanie strategii kierunku,
 • opracowywanie spójnych pomysłów na upraktycznianie kształcenia na kierunku,
 • przygotowywanie materiałów do informatorów oraz na stronę internetową,
 • współudział w realizacji spotkań w szkołach średnich,
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie promowania kierunków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych
 • szkolenia grupowe i indywidualne,
 • dofinansowanie do nauki,
 • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
 • dodatkowe dni wolne od pracy,
 • wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV

Załączniki