Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Badania: Udział w badaniach naukowych w zakresie hydrologii, w szczególności prowadzenie badań terenowych, pobieranie próbek środowiskowych do analiz, statystyczne opracowanie danych pomiarowych. Rozwijanie kreatywności naukowej i publikowanie wyników badań w renomowanych czasopismach. Umiejętność przygotowania i składania projektów naukowych.
Dydaktyka: Od kandydatów oczekuje się prowadzenia ćwiczeń, zajęć terenowych oraz innych form nauczania studentów geografii i gospodarki wodnej. Kandydat będzie również współuczestniczył w opiece naukowej nad pracami licencjackimi studentów geografii i gospodarki wodnej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie: ukończone studia magisterskie w zakresie geografii lub oceanografii
 • doświadczenie: udokumentowane osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe),
 • doświadczenie: udokumentowane uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • doświadczenie: dyspozycyjność do pracy w systemie ekspedycyjnym,
 • doświadczenie: udokumentowany oryginalny dorobek naukowy w recenzowanych czasopismach, potwierdzający doświadczenie w ww. zakresie,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w tych dwóch językach

Mile widziane

 • mile widziana znajomość podstaw modelowania hydrologicznego,

Zakres obowiązków

 • kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych,
 • prowadzenie działalności naukowej,
 • upowszechnianie wyników działalności naukowej, w postaci artykułów naukowych i monografii naukowych,
 • obowiązki organizacyjne na rzecz Katedry i Wydziału.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego,
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania na stronie: https://oig.ug.edu.pl/wydzial/oferty-pracy),
 • kopia dyplomu magisterskiego,
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego,
 • dokumenty poświadczające doświadczenie, o którym mowa w kryteriach konkursowych,
 • opinia z dotychczasowego miejsca pracy lub opinii opiekuna naukowego,
 • oświadczenie o czynnej znajomości języka angielskiego,
 • Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki