Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria biomedyczna

Nasze wymagania

 • posiadać wykształcenie wyższe techniczne - ukończone studia wyższe (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolite magisterskie z tytułem magistra inżyniera) na kierunku inżynieria medyczna lub mechanika i budowa maszyn lub innym pokrewnym kierunku
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.),
 • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie inżynierii mechanicznej lub inżynierii biomedycznej,
 • posiadać czynną znajomość oprogramowania i aplikacji wspomagających procedury badawcze (na przykład CATIA, SOLIDWORKS, ANSYS, ANSYS FLUENT, GIMP, 3D Slicer, inne),
 • posiadać znajomość systemów operacyjnych MS Windows i/lub Linux
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu biomechaniki, animacji i wizualizacji 3D
 • posiadać znajomość języka angielskiego, poziom dobry lub wyższy

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1).

Załączniki