Kierownik stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na
Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego
w Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej,
Transplantologii Klinicznej i Pediatrii
Wydział Lekarski
nr ref. AO/1220 -23/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki,
 • 2. tytuł zawodowy lekarza,
 • 3. uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 4. specjalizacja w dziedzinie pediatrii oraz hematologii i onkologii dziecięcej,
 • 5. doświadczenie w organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim
 • 6. znaczny dorobek zawodowy i naukowy w zakresie dziedziny i dyscypliny reprezentowanej przez jednostkę,
 • 7. doświadczenie w pracy organizacyjnej i zarządzaniu zespołami pracowniczymi
 • 8. biegła znajomość języka polskiego oraz znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. doświadczenie w kształceniu studentów na kierunku lekarskim,
 • 2. doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu na terenie RP
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (potwierdzony przez Bibliotekę WUM). UWAGA! Pracownicy WUM mogą przesyłać wyłącznie dokumenty wymienione w pkt. 1 i 4, o ile dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 są dostępne w aktach osobowych

Załączniki