Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Zarządzania
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry i Uczelni.

Nasze wymagania

 • Posiadany stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Doświadczenie w stosowaniu metod symulacyjnych w zarządzaniu, w szczególności symulacji dyskretnej.
 • Biegłość w wykonywaniu symulacji w środowisku Arena, NetLogo lub/i Simio.
 • Znaczący dorobek publikacyjny w obszarze stosowania metod symulacyjnych do wspomagania podejmowania decyzji – minimum 3 publikacje w ciągu ostatnich 5 lat w czasopismach z listy JCR, których wydawcą nie jest MDPI (www.mdpi.com), lub w materiałach z konferencji rangi co najmniej CORE B.
 • Doświadczenie w zakresie uczestnictwa w roli kierownika lub wykonawcy w projektach badawczych oraz aplikowania o granty badawcze.
 • Aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim.
 • Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie stosowania metod ilościowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 • Publikowanie wyników badań w czasopismach z listy JCR.
 • Aktywny udział w seminariach naukowych, warsztatach i konferencjach.
 • Inicjowanie, pozyskiwanie i koordynowanie projektów badawczych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, prowadzenie działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia.
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę w prestiżowej Uczelni,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Pracę w dynamicznym, rozwijającym się zespole.
 • Perspektywy rozwoju: zgodne z systemem podnoszenia kwalifikacji i awansów obowiązującym w Politechnice Wrocławskiej i w systemie szkolnictwa wyższego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia oraz zestawienie wymaganych dokumentów znajdują się na stronie Politechniki Wrocławskiej. Link do strony : https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/6d3b78ff-693b-42ff-8720-c1ea1c17eea0/view/