adiunkt

Instytut Fizyki Doświadczalnej
Uniwersytet Warszawski

OTWARCIE KONKURSU: 3.06.2020

Zatrudnienie pełnoetatowe na 36 miesięcy projekcie badawczym FNP TEAM-NET ”Platforma do szybkiego, bezznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych”.
Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będą prace doświadczalne nad opracowaniem układu mikroskopowego do obrazowania komórek przy pomocy wymuszonego rozpraszania Ramana.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 r. poz. 85 z późniejszymi zmianami).

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami FNP dla konkursów TEAM-NET.