adiunkt

Wydział Prawa i Administracji UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KONKURS
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu