adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
– specjalista z zakresu ekonomii lub informatyki;
– predyspozycje do pracy naukowej;
– doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym;
– przygotowanie do prowadzenia wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim.