profesor, profesor uczelniany, adiunkt

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Akademia Kujawsko-Pomorska
  • Miejsce: Bydgoszcz
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy poszukuje nauczyciela akademickiego z tytułem profesora,

dr hab., dr z zakresu informatyki.

Wymagane dokumenty:

– życiorys z wymienionymi osiągnięciami w pracy naukowej i doświadczeniem poza szkolnictwem wyższym,

– dyplomy potwierdzające uzyskane stopnie i tytuły naukowe,

– wykaz publikacji,

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Oferty prosimy przesyłać na adres: kadry@kpsw.edu.pl lub na adres uczelni.

 

Załączniki