Asystent stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Gdynia
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

Zatrudnienie na stanowisku asystenta dla dwóch osób w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Systemów Informacyjnych na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w pełnym wymiarze etatu. Uniwersytet Morski będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

Nasze wymagania

 • dyplom magistra uzyskany na kierunku informatyka lub biznes elektroniczny
 • znajomość problematyki dot. technologii mobilnych, internetowych i informacyjnych
 • umiejętność projektowania i programowania aplikacji mobilnych, znajomość języków programowania
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej

Zakres obowiązków

 • przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • wykonywanie prac organizacyjnych

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego
 • udział w ciekawych projektach
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych: dofinansowanie zajęć sportowych, prywatnej opieki medycznej, wypoczynku, wakacji dla dzieci, grupowe ubezpieczenie na życie żłobka i przedszkola, paczki świąteczne dla dzieci

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG
 • CV
 • kserokopia posiadanych dyplomów
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • ew. wykaz osiągnięć naukowych

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Morski w Gdynia, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości,
  Biuro Dziekana
  81-225 Gdynia, ul. Morska 83